miércoles, 25 de abril de 2007

Prova d'inserció de vídeo

Inserció de vídeo


Prova càrrega presentació

Fem una prova de càrrega a partir del bubbleshare.


This album is powered by BubbleShare - Add to my blog

viernes, 23 de marzo de 2007

Enllaços interessants.

A continuació us proposo una petita excursió per la xarxa per que jugueu una mica mentre feu servir els conceptes que hem tractat.

.-A la pàgina del "Proyecto Descartes" trobareu explicacions molt completes, i unes "pissarretes interactives" que us permetran jugar amb els polígons semblants:

http://w3.cnice.mec.es/Descartes/4b_eso/Semejanza_y_homotecia/Homote2.htm

.-Per l'estil de l'anterior; però restringida als triangles:

http://w3.cnice.mec.es/Descartes/4a_eso/Triangulos_semejantes/Triangulos%20semejantes.htm

.-A l'Enciclopèdia lliure Wikipedia trobareu una aplicació molt senzilla del teorema de Thales.

http://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_de_Tales

.-L'objectiu de l'activitat que heu fet és entendre d'on surten les raons trigonomètriques. Aquesta pàgina us les presenta:

http://www.librosvivos.net/smtc/PagPorFormulario.asp?TemaClave=1173&est=1

.-Per si alguna cosa no us ha quedat prou clara, els professors Luthiers ens ofereixen una classe magistral sobre el teorema de Thales. No cal que prengueu notes, ens han deixat els apunts, (altaveus imprescindibles).

http://alonsogonzalezm.wordpress.com/2007/03/14/teorema-de-thales/

Per si l'anterior no us ha funcionat:

http://www.youtube.com/watch?v=czzj2C4wdxY

jueves, 22 de marzo de 2007

Activitat

El teorema de Thales es pot aplicar a qualsevol col·lecció de polígons semblants, i en particular als triangles rectangles.

1.-Sobre un full quadriculat apaïsat dibuixeu tres triangles rectangles com els de la figura.2.-Per referir-nos als elements dels triangles, tindrem en compte les regles generals:

  • Els angles s'indiquen amb lletres majúscules, (p. ex.: A, B, C), i els costats amb minúscules, (a, b, c).
  • Cada angle té el seu costat oposat. Els elements oposats s'indiquen amb la mateixa lletra.

3.-En el nostre cas tenim tres triangles que nombrarem així:

  • Les hipotenuses seran: a, a', a''.
  • Les bases: b, b', b''.
  • Les altures: c, c', c''.
  • Com els angles es conserven, seran per tots tres A, B i C, seguint la regla general.

4.-Amb l'ajut d'un regle mesureu els costats de cada un dels triangles. Recolliu-ne els resultats sobre una taula com la següent:


5.-Seguidament calculareu algunes relacions de proporcionalitat que recollireu sobre una nova taula:


6.-Per acabar, compareu els tres resultats de cada columna, i mireu de trobar la resposta a la qüestió fonamental d'aquesta activitat:
"Depèn el resultat de dividir les longituds de dos costats d'un triangle rectangle del tamany del triangle?"
7.-"De què depèn, llavors?"

jueves, 8 de marzo de 2007

Teorema de Thales

"Si dos polígons són semblants, entre els seus costats homòlegs hi haurà una relació de proporcionalitat directa".

Idees intuïtives:

  • Reconeixerem els polígons semblants perquè són com fotocòpies a diferents escales d'un mateix original.
  • Costats homòlegs seran els que ocupin una mateixa posició a les diferents fotocòpies. També en diem corresponents.

Més conceptes:

  • El resultat de dividir les longituds de dos costats homòlegs s'anomena raó de semblança.
  • La variació d'escala conserva els angles. És a dir, els angles homòlegs seran iguals.